ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมากำจัดขยะ จำนวน 1 อัตรา

สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอเทิง กลับมาเปิดให้บริการแล้ว

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่อง การเปิดบริการสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอเทิง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร