แบบฟอร์ม ผู้ปฎิญาณตน \"งดเหล้าเข้าพรรษา\"

ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียน ผู้ที่สนใจจำหน่ายอาหาร งาน “หนาวนี้ ที่เวียงเทิง\\

ขอเจินทุกท่าน แอ่วงาน “ หนาวนี้ ที่เวียงเทิง \" ประจำปี 2563

ประชาสัมพันธ์ ประกาศ เทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (คนงานประจำรถขยะ)

ร้านอาหารและเครื่องดื่ม , อำเภอ เทิง ที่เข้าร่วมโครงการจากภาครัฐ คนละครึ่ง

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตรผู้ประกอบการอาหารและผู้สัมผัสอาหาร ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการด้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร ในเขต เทศบาลตำบลเวียงเทิง