ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ​ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID - 19 )​ ณ​ บริเวณอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.เทิง