ติดตั้ง อ่างล้างมือ , สบู่ล้างมือ และผ้าเช็ดมือ ตามแหล่งชุมชนในเขต ทต.เวียงเทิง