การประชุมเพื่อหาแนวทางออก และช่วยเหลือผ่าวิกฤตภัยแล้ง ประจำปี 2563