สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเทิงร่วม เวทีแลกเปลี่ยนและนำเสนอผลงานสู่เวทีสากล ณ UN องค์การสหประชาชาติ กทม.