กิจกรรมปรับทัศนียภาพสนามเด็กเล่น โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียง