(วันที่ 2) ประมวลภาพกิจกรรม วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ใน งานประเพณีลอยกระทง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง อำเภอเทิง ประจำปี 2562