(วันที่ 1) ประมวลภาพกิจกรรม วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ใน งานประเพณีลอยกระทง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง อำเภอเทิง ประจำปี 2562