พิธีเปิดงานประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานประจำปี 2562