เทศบาลตำบลเวียงเทิงเร่งเข้าให้ความช่วยเหลือ พี่น้องประชาชนที่ประสบภัยเรื่องปัญหาน้ำท่วมขัง