กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 ถวาย ณ วัดอำมาตย์ อ.เทิง จ.เชียงราย