ประชุมชี้แจง เรื่อง การบริหารจัดการขยะแนวใหม่ ในโครงการ \"ปลอดถุง ปลอดถัง\" ให้กับภาคเอกชน ร้านค้า หอพัก ในเขตเทศบาลตำบลเวียงเทิง