เทศบาลตำบลเวียงเทิง นำร่องในการลดใช้และนำเข้าแก้วน้ำพลาสติก