นาย สิงห์ทอง หนุนนำสิริสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเทิง นำคณะผู้บริหาร ศึกษาดูงาน เรื่อง การบริหารจัดการขยะ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา.