นาย สิงห์ทอง หนุนนำสิริสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเทิง นำคณะผู้บริหาร ดูงาน ณ บริษัทคัดแยกขยะวงษ์พาณิชย์ จ.พิษณุโลก