เทศบาลตำบลเวียงเทิง เข้าร่วมประชุมการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย