กิจกรรม Big Cleaning Day ใน โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ณ วัดอำมาตย์