นายสิงห์ทอง หนุนนำสิริสวัสดิ์ พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเทิง พบปะพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดเทิง เพื่อให้กำลังใจในการค้าขายในช่วงภาวะ โควิด-19