ภาพกิจกรรม การสอนทำบรรจุภันฑ์สำหรับบรรจุไข่เค็มออร์แกนิค บ้านเวียงจอมจ้อ หมู่ 20