เจ้าหน้าที่ ทต.เวียงเทิง ดำเนินการ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและฉีดล้างตลาดสดเทิง