โครงการขุดลอกแม่น้ำอิง ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย บริเวณระหว่างพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านตั้งข้าว และ หมู๋ที่ 14 บ้านพระเกิด