กิจกรรม Big Cleaning Day สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเทิง เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2564