กองสาธารณสุขฯ ทต.เวียงเทิง ลงพื้นที่เดินรณรงค์ มอบและติดป้ายห้ามสูบบุหรี่ ในร้านค้า , ธนาคาร และสถานที่ราชการ ในเขตเทศบาลตำบลเวียงเทิง