ประมวลภาพกิจกรรม ส่งความสุขและสวัสดีปีใหม่ 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงวัย ทต.เวียงเทิง