กิจกรรม การประกวดประดิษฐ์กระทงเล็ก เนื่องใน “ประเพณีลอยกระทง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง อำเภอเทิง ประจำปี 2563 ”