นายสิงห์ทอง หนุนนำสิริสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีฯ พร้อม คณะผู้บริหาร ,สมาชิกสภา เขต 2 ได้นำ สิ่งของบรรเทาทุกข์ฯ