กิจกรรม บวงสรวงศาลเจ้าที่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่อยู่คู่เทศบาลตำบลเวียงเทิง การบวงสรวงเสาหลักเมือง และ กิจกรรม Big Cleaning Day ของเทศบาลตำบลเวียงเทิง