กิจกรรม ปฏิบัติธรรม ณ วัดพระธาตุจอมจ้อ หมู่ที่ 20 ของเทศบาลตำบลเวียงเทิง