โครงการปฏิบัติธรรมช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดอำมาตย์ หมู่ที่ 1