กองสาธารณสุขฯ ทต.เวียงเทิง ดำเนินการจัดระเบียบพื้นที่การจำหน่ายสินค้า ตลาดนัดวันพุธ อำเภอเทิง