สมาคมสันนิบาตเทศบาล ภาคเหนือ​ ที่ได้มอบชุดดับเพลิง ​ภายในอาคาร​ จำนวน​ 1 ชุด​