งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเวียงเทิง ได้รับแจ้งและเร่งเข้าช่วยเหลือสุนัข ถูกวางยาเบื่อ