ประชุมร่วมกับ ผู้ประกอบการตลาดนัดวันพุธ อำเภอเทิง โซน 3 (ตั้งแต่บริเวณ บ.เมืองไทยลิสซิ่ง-หน้าร้านมีดี) เพื่อหารือในการจัดระเบียบ ตลาดนัดวันพุธ