เทศบาลตำบลเวียงเทิงได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาเทศบาลตำบลเวียงเทิง