สันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ

เอกสารประกอบการประชุมฯ ณ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 30 สิงหาคม - 1 กันยายน 2566

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม และสัมมนาทางวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของสมาชิกสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2566

4.เอกสารประกอบการบรรยาย

3.รายชื่อ ทต. กลุ่มเหนือบน 1 อบรมเตรียมรับงบประมาณ จำนวน 5 รุ่น

2.โครงการเขตพื้นที่ 10 (แนบหนังสือ)

1.ว60หนังสือเข้าร่วมโครงการฯ เจ้าหน้าที่ เขตพื้นที่ 10

4.กำหนดการโครงการฯ เจ้าหน้าที่

3.รายละเอียดโครงการเขตพื้นที่ 10 (แนบหนังสือ)

2.รายละเอียดโครงการภาค (แนบหนังสือขอวิทยากร)

1.หนังสือขออนุเคราะห์วิทยากร (สำนักงบฯ)

การประชุมและสัมมนาทางวิชาการ พื้นที่เขต 18 (หลักสูตรผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ)

หนังสือเชิญผู้อำนวยการกองบริการธุรกิจจัดการพลังงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (28 กพ 66)

หนังสือเชิญผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณเขตที่ 17 (28 กพ 66)

หนังสือเชิญผู้อำนวยการฝ่านสินเชื่อสถาบันและผู้ประกอบการ ธกส. (28 กพ 66)

หนังสือเชิญผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ภาค 1 (28 กพ 66)

หนังสือเชิญ นายกเทศมนตรี ประธานสภา ปลัดเทศบาล เข้าร่วมประชุม (28 กพ 66)

กำหนดการ การประชุม และสัมมนาทางวิชาการ คณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ และคณะกรรมาธิการบริหารสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2566 วันพุธที่ 18 มกราคม 2566

กำหนดการ การประชุมทางและสัมมนาทางวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของสมาชิกสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2566 ระหว่างวันที่ 18 - 20 มกราคม 2566 (สมาชิก)

หนังสือเชิญประชุมสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ ผู้แทนนายก ผู้แทนปลัด ที่ปรึกษา

หนังสือเชิญประชุมประธานสันนิบาตจังหวัดภาคเหนือ

หนังสือเชิญคณะกรรมาธิการสันนิบาตภาคเหนือร่วมประชุม 18 มค 66 ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า

หนังสือเชิญคณะกรรมาธิการสันนิบาตภาคเหนือร่วมประชุม 18 มค 66 ปลัดเทศบาลตำบลช้างเผือก

หนังสือเชิญคณะกรรมาธิการสันนิบาตภาคเหนือร่วมประชุม 18 มค 66 ปลัดเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา

หนังสือเชิญคณะกรรมาธิการสันนิบาตภาคเหนือร่วมประชุม 18 มค 66 ประธานสภาเทศบาลตำบลพบพระ

หนังสือเชิญคณะกรรมาธิการสันนิบาตภาคเหนือร่วมประชุม 18 มค 66 ประธานสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตร

หนังสือเชิญคณะกรรมาธิการสันนิบาตภาคเหนือร่วมประชุม 18 มค 66 ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

หนังสือเชิญคณะกรรมาธิการสันนิบาตภาคเหนือร่วมประชุม 18 มค 66 นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว

หนังสือเชิญคณะกรรมาธิการสันนิบาตภาคเหนือร่วมประชุม 18 มค 66 นายกเทศมนตรีตำบลหนองล่อง

หนังสือเชิญคณะกรรมาธิการสันนิบาตภาคเหนือร่วมประชุม 18 มค 66 นายกเทศมนตรีตำบลหนองฉาง

หนังสือเชิญคณะกรรมาธิการสันนิบาตภาคเหนือร่วมประชุม 18 มค 66 นายกเทศมนตรีตำบลบ้านปิน

หนังสือเชิญคณะกรรมาธิการสันนิบาตภาคเหนือร่วมประชุม 18 มค 66 นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด (เชียงใหม่)

หนังสือเชิญคณะกรรมาธิการสันนิบาตภาคเหนือร่วมประชุม 18 มค 66 นายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรี

หนังสือเชิญคณะกรรมาธิการสันนิบาตภาคเหนือร่วมประชุม 18 มค 66 นายกเทศมนตรีเมืองปางมะค่า

หนังสือเชิญคณะกรรมาธิการสันนิบาตภาคเหนือร่วมประชุม 18 มค 66 นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น