ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ทะเบียนร้องทุกข์/ร้องเรียน

สถิติการให้บริการประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งานด้านกองช่าง (6เดือนแรก)

สถิติการให้บริการประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (6 เดือนแรก)

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ห้วงระยะเวลา ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

สถิติการให้บริการประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งานกองคลัง (6 เดือนแรก)

สถิติการให้บริการประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (6 เดือนแรก)

สถิติการให้บริการประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งานด้านกองช่าง (6เดือนแรก)

สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2564 (รอบ6เดือนแรก) ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564

เดือน พฤษภาคม 2563

เดือน เมษายน 2563

เดือน มีนาคม 2563

เดือน กุมภาพันธ์ 2563

เดือน มกราคม 2563เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น