dga
 ฐานข้อมูลตำบลออนไลน์
 เทศบาลเวียงเทิง
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๒๑ (สามแยกบ้านนางเดือนแรม แจ๊คสัน - หนองกู่ป่ายาง) หมู่ ๑๔ ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงรา

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สิทธิผู้สูงอายุ

มาทำความรู้จัก ภาวะคลอดก่อนกำหนด และการดูแลที่ถูกต้อง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ประจำปี 2566

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ประจำปี 2566 หลักสูตรผู้ประกอบการ จำนวน 3 รุ่น

ขอเชิญชวน หน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพในพื้นที่

ขอเชิญชวน หน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพในพื้นที่

ดูข่าวทั้งหมด

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 13 หมู่ 2ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๑๓ หมู่ ๒ ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่องการเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 2 บ้านตั้งข้าว ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอย 21 หมู่ที่ 14 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิิงประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๒๑ (สามแยกบ้านนางเดือนแรม แจ๊คสัน - หนองกู่ป่ายาง) หมู่ ๑๔ ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2566 ถึงเดือน มิถุนายน 2566)

ดูข่าวทั้งหมด
W
เว็บบอร์ด
ebboard


เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น