• ITA​ Award 2562
 • ITA​ Award 2562
 • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2559
 • รางวัลชมเชย ประเภททั่วไป (เทศบาลตำบล) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
  ประจำปี 2559
 • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2561
 • รางวัลชมเชย ประเภทโดดเด่น (เทศบาล) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
  ประจำปี 2561
 • รางวัลชมเชย ประเภทโดดเด่น 2560
 • รางวัลชมเชย ประเภทโดดเด่น (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก ) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2560

แบบฟอร์ม ผู้ปฎิญาณตน \"งดเหล้าเข้าพรรษา\"

ประกาศรับสมัครด่วน !!!!!!!! รับ สมัครถึง วันที่ 25 มิย 63 นี้

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่องรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่องรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2562

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่องรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2562

ดูข่าวทั้งหมด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำร่องงิ้ว หมู่ที่ ๒ ,หมู่ที่ ๑๔ ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียน 4 ชั้น โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเทิง ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำร่องงิ้ว หมู่ที่ ๒ ,หมู่ที่ ๑๔ ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ หมู่ 1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียน 4 ชั้น โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเทิง ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ หมู่ 1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย

ดูข่าวทั้งหมด
W
เว็บบอร์ด
ebboard